vedtekter

 

VEDTEKTER FOR BARN AV SIKKIM

1   Formål

Foreningens formål er å gi støtte i oppveksten til vanskeligstilte barn i Sikkim, India. Foreningen er en uavhengig selveiende forening med hovedsete i Trondheim.

Stiftelsen «Human Development Foundation of Sikkim» (HDFS) driver interna skole for vanskeligstilte barn mellom 4 og 20 år. Denne støttes økonomisk av stiftelsen «Children of Sikkim foundation» (COSF) i Sveits gjennom fadderskap (barn og lærere) samt direkte støtte til spesielle prosjekter. Barn av Sikkim vil bidra med økonomisk støtte som kanaliseres gjennom COSF.

2 Styret

3 Ansvars- og arbeidsområde

4 Budsjett, regnskap og årsmeldng

5 Styrets arbeidsform

6 Årsmøte

7 Vedtektsendringer

8 Nedlegging av foreningen

 

Vedtatt på stiftelsesmøte den 3. juni 2008, og registrert i Brønnøysundregistrene den 7. november 2008.

*
*