Urbefolkningen i Sikkim

 

sikkim 160

Urbefolkningen i Sikkim, Lepcha og Bhutia, utgjør mindre enn 20% av befolkningen. De er i hovedsak buddhister. Lepchaene holder for det meste til på små avsidsliggende gårder. Mange av barna kommer fra disse gårdene og får en eneståedne anledning til å få en utdanning på skolen. Den indiske stat har forpliktet seg til å gi støtte til utdanningen til urbefolkningen, og det er en av hovedoppgavene til skolens leder å sørge for at denne forpliktelsen er en realitet. Målet er å komme opp til 25% egenfinasiering av driften.

Skolen er etterhvert blitt en viktig institusjon for urbefolkningen mht til å ivareta deres kultur. Barna lærer å lese og skrive på sitt morsmål, foruten å fremføre tradisjonell musikk og dans. På skolen benyttes engelsk som undervisningsspråk, mens barna har tre ulike morsmål: lepcha, buthia og nepali (som er hovedspråket i Sikkim). Miss Keepu Lepcha er skolens grunnlegger. Det hele startet med at hun lot vanskeligstilte barn fra de avsidsliggende gårdene få bo hos seg og gå på den lokale skolen.

 

 

 

Miss Keepu

*
*