HJELP OSS Å HJELPE

Slik kan du hjelpe:

* Fadder for et barn. Beløpet dekker barnehjem, klær,  skolegang,

medisinsk behandling og riktig ernæring.

* Fadder for en lærer. Sikrer at skolen får godt kvalifiserte lærere.

* Støtte til prosjekter gjennom månedlige – eller enkeltbidrag.

Du velger selv

– 350 kr pr. mnd eller 4000 pr. år for ett barn

– 4600 for en lærer (flere kan spleise)

– valgfritt beløp hver måned

– enkeltbidrag

 

Kontakt oss gjerne:

Astrid                Beate                    Marit

Trondheim       Bærum                Drammen

481 00 601      482 57 959       911 75 909

eller skriv til oss:                      post@barnavsikkim.no

*
*