Om oss

Barn av Sikkim er en datterforening av ”Children of Sikkim Foundation” (COSF) i Sveits. COSF har siden 1996 hatt det økonomiske ansvaret for en skole (Padma Odzer Choeling) med tilhørende elevhjem (internat) for 300 vanskeligstilte barn i Sikkim. ”Human Development Foundation of Sikkim” (HDFS) har ansvaret for driften av skole og barnehjem. Inspirasjonen til å opprette en egen forening i Norge kom fra Lise Ottiker-Smith. Norsk, men bosatt i Sveits, og mangeårig pådriver med stor entusiasme og energi for barna i Sikkim.

COSF får økonomisk støtte gjennom fadderskap (barn og lærere) samt gaver. Gaver har i stor grad muliggjort investeringer i bygninger og utstyr for drift (som skolebuss og jeep). Representanter fra COSF reiser 2 ganger i året til Sikkim for å sikre kontakten med skolen.

Barn av Sikkim ble stiftet høsten 2008 og har som oppgave å støtte opp under virksomheten ved skole og elevhjem som drives av HDFS i Sikkim. (se vedtektene). Vi formilder fadderskap til barn og lærere i Sikkim. De årlige bidragene fra fadderskap overføres til COSF i Sveits. Pengegaver disponerer vi selv til prosjekter i Sikkim i samarbeid med skolen der. Vi holder tett kontakt med skolen gjennom personlige besøk og epost. På den måten kan vi følge med på utviklingen, se hvordan arna har det og i samarbeid med de ansvarlige gi søtte til ulike aktiviter, der hvor det trengs. Eksempler på ekstra støtte fra oss er

– oppretting av lekeområder for de misnte barna

– støtte til utflukter

– innkjøp av varme klær – det er skikkelig kaldt om vinteren

– etablering av et fond som skal benyttes av jenter som ønsker å ta en spesiell utdanning eller etablere egen vikrsomhet

 

Styret består av følgende medlemmer

–         Beate Brennhovd, Bærum

–         Marit Foss, Drammen

–         Else-Cath Trøften, Oslo

–         Astrid Sandvik, Trondheim

 

*
*